ซื้อบ้านหลังแรก ธอสฃ

ซื้อบ้านหลังแรก ธอส

ซื้อบ้านหลังแรก ธอส ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) เดินหน้าตามหน้าที่ “ทำให้คนประเทศไทยมีบ้าน” เกื้อหนุนผู้มีรายได้น้อยและก็เจ้าหน้าที่ภาครัฐ มีที่อยู่ที่อาศัยเป็นของตัวเองง่ายมากยิ่งขึ้น ผ่าน 3 โครงงานสินเชื่ออัตราค่าดอกเบี้ยต่ำ มี “โครงงานสินเชื่อที่พักอาศัยเพื่อพนักงานภาครัฐ” อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 2.65% ต่อปี “โครงงานสินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง” อัตราค่าดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.75% ต่อปี และก็ “แผนการสินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก 2564” อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 3% ต่อปี และก็ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี พิเศษ!! ฟรี ค่าธรรมเนียมสูงสุด 3 จำพวก Phuket Villas ซื้อบ้านหลังแรก ธอส

นายฉัตรชัย ศรีไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) กล่าวมาว่า เพื่อเป็นการเพิ่มจังหวะให้กรุ๊ปผู้มีรายได้น้อยรวมทั้งพนักงานภาครัฐ Phuket Villas สามารถมีที่พักอาศัยเป็นของตัวเองได้ง่ายมากยิ่งขึ้น กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามหน้าที่ “ทำให้ชาวไทยมีบ้าน” และก็ ภายใต้แนวความคิด “Be Simple, Make it Simple” มีบ้านได้อย่างง่ายดายกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต

ก็เลยได้จัดเตรียมกรอบวงเงิน 70,000 ล้านบาท ทำ 3 สินค้าสินเชื่ออัตราค่าดอกเบี้ยต่ำในกรุ๊ปผู้มีรายได้น้อย (Social Solution) ซึ่งครอบคลุมทุกเป้าหมายการกู้ยืมหลัก เป็นต้นว่า เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ซ่อมบำรุง แล้วก็ไถ่คืนจำนำจากสถาบันการเงินอื่น ผ่อนหนี้ได้นานสูงสุดถึง 40 ปี โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

โครงการ


1.“โครงงานสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อพนักงานภาครัฐ” กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากร/ข้าราชการของเมืองที่ชื่อเรียกอันอื่น แล้วก็ลูกจ้างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินตามข้อตกลงแผนการผลประโยชน์เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่ที่อาศัยจำพวกขาดเงินฝาก ที่หน่วยงานสังกัดเดิมได้ลงชื่อร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1 พอๆกับ 2.65% ต่อปี ปีที่ 2 พอๆกับ 3% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-2.65% ต่อปี(ตอนนี้อัตราค่าดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.150% ต่อปี) อัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก พอๆกับ 3.05% ต่อปี

และก็ปีที่ 4-5 พอๆกับ MRR-2% ต่อปี รวมทั้งปีที่ 6 จนกระทั่งครบอายุคำสัญญา คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนหนี้เริ่มเพียงแค่ 3,400 บาท ต่อเดือน พิเศษ!!! ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ รวมทั้งค่าลงทะเบียนสิทธิแล้วก็นิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ซ่อม ไถ่คืนจำนำที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น ใช้หนี้เกี่ยวกับ ที่พักที่อาศัย รวมทั้งซื้อเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวโยงกับที่พักอาศัย ยื่นคำขอกู้แล้วก็ทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564

2.“แผนการสินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง” กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1-2 พอๆกับ 2.75% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-3.40% ต่อปี อัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก พอๆกับ 2.75% ต่อปีแค่นั้น ปีที่ 4-5 พอๆกับ MRR-2%

และก็ปีที่ 6 จนกระทั่งครบอายุข้อตกลง กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี รวมทั้งกรณีลูกค้าผลประโยชน์ อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนส่งเริ่มเพียงแต่ 3,500 บาท ต่อเดือน พิเศษ!!! ฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าประมาณราคาหลักประกัน รวมทั้งค่าขึ้นทะเบียนสิทธิแล้วก็นิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ซ่อมบำรุง และก็ไถ่คืนจำนำจากสถาบันการเงินอื่น ยื่นคำขอกู้แล้วก็ทำนิติกรรมข้างในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564 home

3.“แผนการบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก” กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1 พอๆกับ 3% ต่อปี ปีที่ 2 พอๆกับ 4% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-1.15% ต่อปี แล้วก็ปีที่ 4 จนกระทั่งครบอายุคำสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป

คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี รวมทั้งกรณีลูกค้าผลประโยชน์คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนหนี้เริ่มเพียงแต่ 3,800 บาท ต่อเดือน ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ซ่อม แล้วก็ซื้อวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวข้องกับที่พักที่อาศัยกับการกู้ยืมตามจุดหมายหลัก ยื่นคำขอกู้แล้วก็ทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 ธ.ค. 2564

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือแฟลต
2. เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก
3. เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก
4. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึก หรือ แฟลตจากสถาบันการเงินอื่น
5. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินไม่จากสถาบันการเงินอื่นพร้อมก่อสร้างตึก
6. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึกจากสถาบันการเงินอื่น และก็ก่อสร้างตึก หรือ เพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมตึก
หมายเหตุ

เอกสารทางด้านการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
 • สลิปค่าจ้างรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน บ้าน
 • หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้
 • ภาพถ่ายธุรกิจการค้า
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • เอกสารหลักประกัน
 • สำเนาข้อตกลงจะซื้อจะขาย / คำสัญญามัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะรวมทั้งใบรับรองยอดเหลืออยู่ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน อย่างเช่น สำเนาใบคำร้องขอ หมายเลขบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับที่ทำการที่ดิน (ทด.13 หรือ อำเภอช.23)
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3กรัม/หนังสือแสดงเจ้าของห้องพัก (อช.2) ทุกหน้า
 • เอกสารสิทธิ์ก่อสร้าง / เพิ่มเติม
 • แบบแปลน
 • ใบคาดคะเนก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ(ถ้าเกิดมี)
 • หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่ม เพื่อใช้ประกอบพิเคราะห์การให้สินเชื่อของแบงค์ **

อ่านเพิ่มเติม การซื้อบ้านหลังแรก

บทความแนะนำ