น่าซื้อสินเชื่อบ้าน ธอส 2564

น่าซื้อสินเชื่อบ้าน ธอส 2564

น่าซื้อสินเชื่อบ้าน ธอส 2564 กลยุทธ์สินเชื่อที่อยู่ที่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564 สินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำหรับข้าราชการภาครัฐที่ต้องการสินเชื่อบ้านดีๆเสนอแนะให้พิเคราะห์ “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อข้าราชการภาครัฐ ปี 2564” ของ หมู่บ้านจัดสรร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นขั้นที่หนึ่ง เนื่องจากว่าคิดดอกเบี้ยปีแรกเพียงแค่ 2.65% เท่านั้น รวมถึงให้ผ่อนนานสูงสุดถึง 40 ปี ตามรายละเอียดตั้งแต่นี้ต่อไป ขอสินเชื่อไปทำอะไรได้บ้าง ? กลยุทธ์สินเชื่อที่อยู่ที่อาศัยเพื่อข้าราชการภาครัฐ ปี 2564 ให้กู้ด้วยนานัปการจุดมุ่งหมาย เช่น น่าซื้อสินเชื่อบ้าน ธอส 2564

ผู้ใดขอสินเชื่อได้บ้าง ? ผู้ที่จะขอสินเชื่อที่พักที่อาศัยเพื่อข้าราชการภาครัฐ ปี 2564 จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ  บ้านจัดสรร เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่รัฐของเมืองที่ชื่อเรียกอย่างอื่น รวมทั้งลูกจ้างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามความหมายในข้อตกลงกลยุทธ์ผลตอบแทนเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก

และจากนั้นก็ปีที่ 6 จนถึงครบอายุกติกา กรณีลูกค้ารายย่อยธรรมดา อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และกรณีลูกค้าผลตอบแทน อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มแค่เพียง 3,500 บาท ต่อเดือน พิเศษ!!! ฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าประเมินราคาหลักประกัน รวมถึงค่าขึ้นบัญชีสิทธิแล้วก็นิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เสริมเติม ซ่อมแซม รวมทั้งไถ่คืนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 มิ.ย. 2564 Phuket Villas

3.“โครงการบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก” กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3% ต่อปี ปีที่ 2 เท่าๆกับ 4% ต่อปี ปีที่ 3 พอกับ MRR-1.15% ต่อปี รวมทั้งปีที่ 4 ตราบจนกระทั่งครบอายุกติกา กรณีลูกค้ารายย่อยธรรมดา

คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี รวมทั้งกรณีลูกค้าผลตอบแทนคิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มเพียงแต่ 3,800 บาท ต่อเดือน ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เสริมเติม ปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซม แล้วหลังจากนั้นก็ซื้อวัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่อาศัยกับการกู้ยืมตามจุดประสงค์หลัก ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 เดือนธันวาคม 2564

านข้างหลังแรก ธอส ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) เดินหน้าตามหน้าที่ “ทำให้เกิดอาการชาวไทยมีบ้าน” ผลักดันผู้มีรายได้น้อยและบุคลากรภาครัฐ มีที่พักอาศัยเป็นของตนเองง่ายเข้าไปใหญ่ ผ่าน 3 โครงการสินเชื่ออัตราค่าดอกเบี้ยต่ำ มี “โครงการสินเชื่อที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการภาครัฐ” อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 2.65% ต่อปี “แนวทางสินเชื่อบ้านคนละด้านหลัง” อัตราค่าดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.75% ต่อ โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต ปี และ “โครงการสินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก 2564” อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 3% ต่อปี แล้วก็ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี พิเศษ!! ฟรี ค่าธรรมเนียมสูงสุด 3 ประเภท

วงเงินสินเชื่อรวมทั้งขณะผ่อนนานแค่ไหน ? วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย ให้ขณะผ่อนไม่น้อยกว่า 6 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับตอนที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี เว้นเสียแต่ เจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่ปลดเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับตอนที่ขอกู้จึงควรไม่เกิน 75 ปี คิดดอกเบี้ยเยอะแค่ไหน อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรกถูกมากไม่น้อยเลยทีเดียว เพียง 2.65% ต่อปี ซึ่งถ้ากู้ยืมเงิน 1 ล้านบาท จะจ่ายเงินงวดปีแรกเพียงแต่ 3,400 บาท เท่านั้น ส่วนปีหน้า คิดในอัตราดังนี้

น่าซื้อสินเชื่อบ้าน ธอส 2564

สินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

งบประมาณน้อยก็มีบ้านได้ ด้วย “แนวทางสินเชื่อบ้านคนละด้านหลัง” ที่ให้ทั้งพนักงานประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ยื่นกู้ได้อย่างไม่ยากเย็นจ่ายดอกต่ำ เฉลี่ย 3 ปีแรก อยู่ที่ 2.75% กับฟรีค่าธรรมเนียมอีกหลายรายการ จังหวะดีอย่างงี้จึงควรคว้าไว้เลย ขอสินเชื่อไปสามารถทำอะไรได้บ้าง home
1. ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือแฟลต
2. ก่อสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างอาคาร
3. เสริมเติม หรือขยาย หรือปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมอาคาร
4. ไถ่คืนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องเช่าจากสถาบันการเงินอื่น
5. ไถ่คืนจำนองที่ดินไม่จากสถาบันการเงินอื่นพร้อมก่อสร้างอาคาร
6. ไถ่คืนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งก่อสร้างอาคาร หรือเสริมเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
ใครกันแน่ขอสินเชื่อได้บ้าง ?
ประชาชนปกติ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน โดยจำเป็นที่จะต้องแสดงเอกสารทางการเงินประกอบกิจการยื่นกู้ด้วย

ขณะการกู้ยืมไม่น้อยกว่า 6 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับขณะที่ขอกู้จำเป็นที่จะต้องไม่เกิน 70 ปี เว้นเสียแต่ เจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่เกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับขณะที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
คิดดอกเบี้ยมากมายสักแค่ไหน ? สินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พิเศษสุดกับอัตราค่าดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.75% ต่อปี ส่วนปีที่ 3 อยู่ที่ MRR-3.40% ต่อปี (6.150-3.40 = 2.75%) พอกับว่า อัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกหมายคือ2.75% ต่อปี

สานรัก สานฝันให้เป็นจริงในเร็ววัน กับแคมเปญ “โครงการบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก” ที่ให้วงเงินกู้สูงขึ้น สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท/เดือน มาพร้อมกับอัตราค่าดอกเบี้ยต่ำ ปีแรก 3% ผ่อนชำระเริ่มล้านละ 3,800 บาท/เดือน ตามข้อตกลงเป็น บ้าน
ขอสินเชื่อไปสามารถทำอะไรได้บ้าง ? สามารถขอสินเชื่อโครงการบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก เพื่อใช้ในจุดหมายแต่นี้ต่อไป

คนใดขอสินเชื่อได้บ้าง สามัญชนปกติที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาท/เดือน โดยจำเป็นจะต้องแสดงเอกสารด้านการเงินประกอบกิจการยื่นกู้วงเงินสินเชื่อและช่วงผ่อนนานแค่ไหน ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท/ราย/หลักประกัน
ระยะเวลาการกู้ยืมไม่น้อยกว่า 4 ปี แล้วก็กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับขณะที่ขอกู้จึงควรไม่เกิน 70 ปี เว้นเสียแต่ เจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่เกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับตอนที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

วงเงิน วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ บ้านเดี่ยว เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติงานสินเชื่อของแบงค์ ขณะผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับขณะที่ขอกู้จึงควรไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีเจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่ปลดเกษียณอายุมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับขณะที่ขอกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 75 ปี

อ่านเพิ่มเติม ซื้อโครงการบ้าน ธอส 2564

บทความแนะนำ