ไอเดียตกแต่งหน้าต่าง เนรมิตความสวยเก๋ได้ง่ายๆ เราเองก็ทำได้

ไอเดียตกแต่งหน้าต่าง หน้าต่าง เป็นช่องเปิดบนผนังหรือประตู ที่ยอมให้แสงผ่านหรืออาจเป็นหน้าต่างทึบ ที่อาจปิดกันลม หรือเสียงหน้าต่างส่วนมากมักมีติดกระจกหรือวัสดุโปร่งแสงอื่น ๆ หรือวัสดุทึบแสง หน้าต่างยึดติดกับบานกรอบหน้าต่าง หน้าต่างอาจจะเปิดออกได้ เพื่อให้ลมเข้ามา หรืออาจปิดตายเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะอากาศที่รุนแรง

โดยทั่วไปแล้ว หน้าต่าง มีมู่ลี่ ซึ่งเป็นบอร์ดขนาดเล็กที่คงที่ หรือเคลื่อนย้ายได้ซึ่งทำให้สามารถปรับทางเข้า ของแสงเข้ามาในห้องได้ หน้าต่างสามารถปิดได้ นั่นคือด้วยกระจกในลักษณะ ที่ไม่มีอากาศสามารถ เข้ามาจากด้านนอก แต่มีการยกชัตเตอร์เพื่อให้แสงเข้าสู่ สถานการณ์ตรงข้ามอาจเกิดขึ้นได้เช่นกันโดยมีหน้าต่างที่เปิดอยู่ และม่านบังแสงต่ำ เพื่อให้อากาศเข้ามา แต่ไม่ใช่แสง

หน้าต่างยังสามารถมี ผ้าม่าน ที่ด้านในของห้องซึ่งเป็นผ้าที่อนุญาตให้แยกแสงหรือปกป้องความ เป็นส่วนตัวของผู้ที่อยู่ภายในบ้าน มีหน้าต่างหลายประเภทที่เราพบในอาคารใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ ในหมู่คนเหล่านั้นจะเน้นการเลื่อน กิโยติน คงที่ การพับหรือการเอียง หน้าต่างทุกประเภทเหล่านี้ถูกจัดประเภทตามแผ่นงาน และการเปิดหน้าต่างอย่างไรก็ตามเราต้องชี้ให้เห็นว่าเราสามารถกำหนด ประเภทของหน้าต่างตามวัสดุที่ใช้ในการเตรียมการได้

ประเภทของหน้าต่างที่ได้รับความนิยม

1.หน้าต่างบานกระทุ้ง : กรอบของหน้าต่างบานกระทุ้ง ผลิตจากวัสดุหลากหลาย ได้แก่ ไม้ อลูมิเนียม สแตนเลส ลักษณะตัวบานของหน้าต่างบานกระทุ้งเป็นลูกฟัก วัสดุด้านในลูกฟักมีหลากหลาย ได้แก่ กระจก ไม้ อลูมิเนียม

 • คุณลักษณะที่น่าสนใจของหน้าต่างบานกระทุ้ง : จากหน้าต่างบานเปิดที่มีบานพับอยู่ด้านข้าง เปลี่ยนเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งด้วยการย้ายบานพับไว้ด้านบน ดังนั้น บานพับจึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักทั้งหมดของบานหน้าต่าง บานพับแบบวิทโก้ คือบานพับยอดนิยมที่ใช้ยึดตัวบานกระทุ้ง เนื่องจากมีความแข็งแรงเพียงพอต่อการรับน้ำหนักบาน และมีความฝืดจึงสามารถเปิดค้างได้ตลอดเวลา
 • การใช้งาน : หน้าต่างบานกระทุ้ง ที่นิยม ใช้งานจะมีทั้งแบบบานเดี่ยว และบานคู่ มีวิธีการเปิดด้วยการผลักบานหน้าต่างขึ้นด้านบน และปิดด้วยการเอื้อมมือดึงบานหน้าต่างลง เพื่อปิดเข้ากับวงกบ หน้าต่างบานกระทุ้งส่วนใหญ่เปิดได้ 45 องศา ทำให้ลมเข้าภายในอาคารไม่เต็มที่ แต่หลังจากเปิด ตัวบานจะทำหน้าที่เป็นกันสาดให้กับหน้าต่างอีกด้วย

2.หน้าต่างบานเฟี๊ยม : กรอบหน้าต่างบานเฟี๊ยม ผลิตจากวัสดุหลากหลาย ได้แก่ ไม้จริง ไม้เทียม อลูมิเนียม สแตนเลส เหล็ก บานหน้าต่างบางรูปแบบใช้กระจก บางรูปแบบใช้วัสดุเดียวกับกรอบหน้าต่าง

 • คุณลักษณะที่น่าสนใจของหน้าต่างบานเฟี๊ยม : หน้าต่างบานเฟี้ยม คือหน้าต่างที่ประกอบด้วยบานหน้าต่างหลายบานมาต่อกันด้วยบานพับ
 • การใช้งาน : หน้าต่างบานเฟี๊ยมมีลักษณะการเปิด-ปิดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือเปิดแบบทบสลับกันไว้ด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้งสองด้าน ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบทิศทางการเปิด และบานพับ แต่หลังจากเปิดออกทั้งหมดจะได้ช่องเปิดบนผนังที่กว้างมาก สามารถรับลมเข้าสู่อาคารได้อย่างเต็มที่เหมือนหน้าต่างบานเปิด
ไอเดียตกแต่งหน้าต่าง
ไอเดียตกแต่งหน้าต่าง

3. หน้าต่างบานเลื่อน : กรอบหน้าต่างบานเลื่อน ผลิตจากวัสดุหลากหลาย ได้แก่ ไม้จริง ไม้เทียม อลูมิเนียม สแตนเลส พลาสติก PVC เหล็ก บานหน้าต่างบางรูปแบบใช้กระจก บางรูปแบบใช้วัสดุเดียวกับกรอบหน้าต่าง

 • คุณลักษณะที่น่าสนใจของหน้าต่างบานเลื่อน : หน้าต่างบานเลื่อน คือหน้าต่างที่เปิด-ปิดด้วยการเลื่อนออกด้านข้าง มีทั้งแบบเลื่อนออกทิศทางเดียว และเลื่อนออกทั้งสองทิศทาง ซ้าย-ขวา ลักษณะของการเปิด -ปิดคล้ายประตูบานเลื่อน แต่ด้วยหน้าที่ของหน้าต่าง จึงถูกกำหนดขนาดความสูงสำหรับเป็นช่องเปิดบนผนัง เพื่อรับลม รับแสงธรรมชาติ และใช้งานตามฟังก์ชั่นของหน้าต่างแต่ละห้อง
 • หน้าต่างบานเลื่อนสามารถเปลี่ยน เป็นหน้าต่างบานเลื่อนอัตโนมัติด้วยการติดตั้งอุปกรณ์อัตโนมัติ ในส่วนประกอบของหน้าต่าง และติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ หน้าต่างบานเลื่อนส่วนใหญ่ ใช้รางเลื่อนล่างซึ่งมีล้อเป็นอุปกรณ์รับน้ำหนักบาน
 • การใช้งาน :หน้าต่างบานเลื่อนเปิดด้วยการเลื่อนบานหน้าต่างสู่ด้านข้าง ทิศทางการเลื่อนเพื่อเปิด-ปิดหน้าต่างมีหลายแบบ ได้แก่
 • หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว สามารถเลื่อนบานหน้าต่างออกเพียงด้านเดียว
 • หน้าต่างบานเลื่อนคู่ สามารถเลื่อนบานหน้าต่างออกทั้งด้านซ้ายและด้านขวา จึงมีช่องเข้า-ออกที่กว้างกว่าหน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว
 • หน้าต่างบานเลื่อนสลับ จะมีสองบาน ซึ่งทั้งสองบานสามารถเปิดใช้งานได้ทั้งด้านซ้าน และด้านขวาสลับกัน
 • หน้าต่างบานเลื่อนแบ่งสาม ก็มีใช้งาน แต่อาจไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก

4. หน้าต่างบานยก : กรอบหน้าต่างบานยก ผลิตจากวัสดุหลากหลาย ได้แก่ ไม้จริง อลูมิเนียม สแตนเลส พลาสติก PVC เหล็ก บานหน้าต่างส่วนใหญ่ใช้กระจก  บ้านจัดสรร

 • คุณลักษณะที่น่าสนใจของหน้าต่างบานยก : ด้วยวิธีเปิดโดยการยกทั้งบานขึ้นด้านบน จึงทำให้ได้ช่องเปิดบนผนังที่กว้างทั้งบาน สามารถรับลมและแสงแดดได้อย่างเต็มที่ แต่หน้าต่างบานยกต้องมีอุปกรณ์ล็อคที่แข็งแรง เพื่อให้สามารถเปิดค้างไว้โดยไม่ตกลงมา
 • การใช้งาน : หน้าต่างบานยกเปิดด้วยการใช้มือทั้งสองข้างยกบานหน้าต่างขึ้นด้านบน และปิดด้วยการใช้มือทั้งสองข้างดึงบานหน้าต่างลง

5.หน้าต่างบานเปิด : หน้าต่างบานเปิด ผลิตจากวัสดุอันหลากหลาย ได้แก่ ไม้จริง ไม้เทียม อลูมิเนียม สแตนเลส เหล็ก

 • คุณลักษณะที่น่าสนใจของหน้าต่างบานเปิด : หน้าต่างบานเปิด คือหน้าต่างที่เปิดด้วยการผลักบานหน้าต่างออกด้านหน้า และปิดด้วยการเอื้อมมือดึงตัวบานเพื่อปิดเข้ากับวงกบ หน้าต่างบานเปิด มีอุปกรณ์สำคัญ คือบานพับ ทำหน้าที่ยึดตัวบานเข้ากับวงกบ บานพับมี 2 แบบ ได้แก่
 • บานพับธรรมดา – หน้าต่างบานเปิดที่มีบานพับแบบธรรมดา สามารถเปิดได้มากถึง 180 องศา แต่ต้องมีขอสับยึด เพื่อป้องกันไม่ให้บานประตูปิดทันทีเมื่อมีลมตี
 • บานพับแบบวิทโก้ – หน้าต่างบานเปิดที่มีบานพับแบบวิทโก้ สามารถเปิดค้างได้หลายองศาโดยไม่ต้องใช้ขอสับยึด แต่มีตัวยึด ‘วิทโก้’ ที่มีความฝืดทำหน้าที่ยึดบานหน้าต่าง ทั้งด้านบน และด้านล่าง เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าต่างปิดเมื่อมีลมตี
 • การใช้งาน : หน้าต่างบานเปิดเปิดด้วยการผลัก สามารถเปิดได้เต็มที่ทุกบาน จึงเปิดรับลม และแสงแดดเข้าสู่อาคารได้อย่างเต็มที่
ไอเดียหน้าต่างสวยๆ

ฮวงจุ้ยตำแหน่งหน้าต่าง กับความเป็นสิริมงคลให้แก่บ้าน

 • หน้าต่างด้านทิศตะวันออก เป็นตำแหน่งมงคล แสงแดดส่องเข้ามาในบ้านในเวลารุ่งเช้า บ้านแฝด
 • หน้าต่างด้านทิศใต้ เป็นตำแหน่งมงคล เพราะมีแสงแดดอบอุ่นในฤดูหนาว และมีลมเย็นพัดเข้ามาในฤดูร้อน
 • หน้าต่างด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตำแหน่งมงคล แสงอาทิตย์ส่องเข้ามายามเช้า
 • หน้าต่างด้านทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงใต้ สองด้านนี้เป็นด้านที่ได้รับแสงแดดตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน จึงไม่เหมาะที่จะสร้างหน้าต่าง แต่หากจำเป็นต้องสร้างจริงๆ ต้องมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป
 • หน้าต่างด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้านนี้เป็นทิศที่ตรงกับตำแหน่งที่เรียกว่า เฉียน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงส่ง จึงไม่ควรสร้างหน้าต่างไว้ แต่หากต้องสร้าง หน้าต่างต้องมีขนาดเล็กและสูงกว่าปกติ
 • หน้าต่างด้านทิศเหนือ ในฤดูหนาว หน้าต่างทางด้านทิศเหนือจะเป็นทางเข้าของลมหนาว แต่ในฤดูร้อน จะเป็นทางออกของลม หน้าต่างด้านนี้ควรปิดเปิดได้ง่าย และมีความมิดชิด
 • หน้าต่างด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นด้านที่ไม่มงคล ไม่ควรสร้างหน้าต่าง เพราะเป็นทิศที่หันหลังให้กับดวงอาทิตย์
แบบหน้าต่างสวยเก๋สุดๆ
ไอเดียตกแต่งหน้าต่างบานเล็กสวยๆ พร้อมรับลม สำหรับห้องนอน

1. หน้าต่างบานใหญ่คู่กับประตูบานเลื่อนติดกับสวนหลังบ้าน
สำหรับห้องนอนที่ติดกับสวนหลังบ้าน เลือกใช้หน้าต่างสวย ๆ ขนาดใหญ่รับแสงเข้าห้องเต็ม ๆ คู่กับประตูบานเลื่อน เพื่อเป็นทางออกไปสู่สวนหลังบ้าน หากตกแต่งห้องด้วย เฟอร์นิเจอร์ไม้เน้นความอบอุ่น ควรเลือกใช้กรอบหน้าต่างลายไม้ และผ้าม่านสีเอิร์ธโทน อย่างสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเบจ เพื่อให้ภาพรวมของห้องอบอุ่นลงตัว

2. หน้าต่างบานใหญ่รับวิวทะเล
สำหรับห้องนอนในบ้านพักตากอากาศริมทะเล เลือกใช้หน้าต่างกระจกบานใหญ่ติดตั้งให้เต็มผนังด้านที่หันออกสู่ทะเล คู่กับประตูกระจกบานเลื่อนเพื่อออกไปสู่ระเบียง จะช่วยให้ได้แสงยามเช้า และวิวทะเลสวย ๆ ได้อย่างเต็มที่

3. หน้าต่างห้องนอนสไตล์มินิมอล
ห้องนอนสไตล์มินิมอลเหมาะสำหรับ หน้าต่างกระจกบานใหญ่ ใช้กรอบหน้าต่างสีขาว อาจเลือกเป็นวัสดุ UPVC ที่ทำความสะอาดได้ง่าย หากต้องการเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ สามารถติดตั้งหน้าต่างบานเปิดอีกบานหนึ่งได้ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะดวก เพียงเท่านี้ก็จะได้หน้าต่างบ้านสวย ๆ เข้ากับการตกแต่งและยังใช้งานได้ดี

4. หน้าต่างไม้เพิ่มความอบอุ่นในห้องนอน
สำหรับผู้ที่ชอบความคลาสสิก อย่างการตกแต่งห้องนอนด้วยพื้นและเฟอร์นิเจอร์ลายไม้ สามารถเลือกใช้หน้าต่างสวย ๆ ลายไม้ โดยเลือกกรอบให้มีสีสันเข้ากับพื้นลายไม้ภายในห้อง และใช้ผนังสีขาวให้มีสีตัดกัน จะช่วยให้บรรยากาศในห้องดูไม่มืดทึบมากจนเกินไป บ้านเดี่ยว

5. หน้าต่างบานยาวโดดเด่นที่ดีไซน์
หน้าต่างบานเปิดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสคู่ กับหน้าต่างบานยาว ติดตั้งให้อยู่ติดกับมุมห้อง ช่วยให้ห้องนอนรับแสงสว่างได้ดียิ่งขึ้น แม้จะเป็นดีไซน์เรียบ ๆ แต่ก็เพิ่มความสวยงามในห้องนอนได้เป็นอย่างดี

บทความแนะนำ